01 LỚP

MÃ KÍCH HOẠT HỌC 1 LỚP / 1 NĂM
868.000 VNĐ
 • Tặng sách, Video kỹ thuật ghi nhớ
 • Video bài giảng, Sơ đồ tư duy và bài tập theo sách giáo khoa
 • Diễn đàng học tập
mới nhất

02 LỚP

MÃ KÍCH HOẠT HỌC 2 LỚP / 2 NĂM
1.468.000 VNĐ
 • Tặng sách, Video kỹ thuật ghi nhớ
 • Video bài giảng, Sơ đồ tư duy và bài tập theo sách giáo khoa
 • Diễn đàng học tập
mới nhất

03 LỚP

MÃ KÍCH HOẠT HỌC 3 LỚP / 3 NĂM
2.068.000 VNĐ
 • Tặng sách, Video kỹ thuật ghi nhớ
 • Video bài giảng, Sơ đồ tư duy và bài tập theo sách giáo khoa
 • Diễn đàng học tập
mới nhất

04 LỚP

MÃ KÍCH HOẠT HỌC 4 LỚP / 4 NĂM
2.568.000 VNĐ
 • Tặng sách, Video kỹ thuật ghi nhớ
 • Video bài giảng, Sơ đồ tư duy và bài tập theo sách giáo khoa
 • Diễn đàng học tập
mới nhất

05 LỚP

MÃ KÍCH HOẠT HỌC 5 LỚP / 5 NĂM
2.868.000 VNĐ
 • Tặng sách, Video kỹ thuật ghi nhớ
 • Video bài giảng, Sơ đồ tư duy và bài tập theo sách giáo khoa
 • Diễn đàng học tập
mới nhất

TÀI KHOẢN VIP

MÃ KÍCH HOẠT TRỌN ĐỜI TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12
5.168.000 VNĐ
 • Tặng sách, Video kỹ thuật ghi nhớ
 • Video bài giảng, Sơ đồ tư duy và bài tập theo sách giáo khoa
 • Diễn đàng học tập

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TÂM TRÍ LỰC ĐỐI TÁC LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

    THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

STK: 072 100 514 7352

Chủ tài khoản: LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
Ngân hàng VietcomBank – Chi nhánh Bình Thuận 

Nội dung chuyển khoản: “TÊN ĐĂNG KÝ – SDT”

Cần hỗ trợ thêm, hãy gọi Hotline: 0946.919.830