KHÓA HỌC KHÁC

Hita Camp là gì?

Hita camp là một chương trình giáo dục ngoại khóa dành cho các em học sinh tại Việt Nam, với mục đích giúp các em phát triển kỹ năng sống cần thiết thông qua các hoạt động thực tế, trải nghiệm và học hỏi từ những người đi trước. Chương trình được thiết kế dựa […]

Trại hè hiền tài 2022

Trại hè hiền tài là nơi ương mầm, đào tạo cho những đứa trẻ có những phẩm chất cốt lỗi. Phát triển năng lực, tài năng để tạo nền móng cho sự phát triển toàn diện và  làm nền tảng cho trẻ có cuộc sống thành công và hạnh phúc sau này. Một chương trình […]