Chính sách giao hàng

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi cho quý khách một thông báo xác nhận thanh toán thành công và quý khách có thể bắt đầu tham gia khóa học.

Đối với các khách hàng mua sản phẩm vật lý hệ thống tiếp nhận thông tin khách hàng và gửi theo đường bưu điện cho khách hàng.