Trả hàng trao đổi

Đối với chương trình 5 Phút Thuộc Bài hỗ trợ khách hàng đổi trả mã trong trường hợp mã lỗi, không kích hoạt được, mã quá thời hạn. Không hỗ trợ hoàn hủy mã kích hoạt.

Gói theo lớp: Mã kích hoạt học 1 lớp được học theo lớp mình chọn khi kích hoạt.

Gói 12 lớp: Mã kích hoạt được học 12 lớp.

Gói theo cấp: Mã kích hoạt được học theo cấp mình chọn khi kích hoạt.