Bạn nhớ được những gì bạn học trong bao lâu?

Trí nhớ có 3 loại: Tạm thời, ngắn hạn, dài hạn 

Trí nhớ tạm thời

khi chúng ta đi trên đường thông tin chúng ta nhìn thấy thoáng qua, não chúng ta lưu trử từ 3-5 giây là  biến mất 

Trí nhớ ngắn hạn

Khi tiếp nhận thông tin mà chúng ta CHÚ Ý thì não chúng ta sẽ lưu trử được 3-5 ngày

Trí nhớ dài hạn

Nếu chúng ta cứ tiếp tục lặp đi lặp lại trí nhớ ngắn hạn thì sẽ chuyển sang trí nhớ dài hạn
Khi chúng ta dạy cho con hoặc học sinh của mình mà chúng không chú ý,
 thì lời nói sẽ đi từ tai này sang tai kia và biến mất vì đây là trí nhớ tạm thời.
 Cho nên phải làm sao cho con hoặc học sinh chú ý rồi mới giảng tiếp thì lời nó sẽ có hiệu quả.

Nếu kiến thức nào quan trọng thì cần lặp đi lặp lại để giúp các con, học sinh chuyển sang trí nhớ dài hạn hoặc vĩnh cửu.

Hãy làm cho các con chú ý đến vấn đề chúng ta truyên tải để đem lại hiệu quả học tập. Nâng cao khả năng tiếp thu ở các con.

Trí nhớ ngắn hạn-trí nhớ dài hạn

Trả lời